Före- och efterbilder övre och undre ögonlockskirurgi

Före- och efterbilder på övre och nedre ögonlockskirurgi.

Läs mer om våra operationer undre ögonlocksplastik och övre ögonlocksplastik.