Personal

Vi som arbetar på Ögonlocksakademin har en lång erfarenhet av ögonlocksplastik. Genom att uteslutande arbeta med ögonlock i många år har vi en unik kunskap och är specialister inom området.

Vi som jobbar här

Dr. Reza Aslani Ögonlocksakademin

Dr. Reza Aslani

Dr Aslani har, för Sverige, en unik erfarenhet av ögonplastikkirurgi då han sedan år 2005 ägnat sig åt både medicinsk och estetisk/kosmetisk ögonplastik-kirurgi på heltid. Detta innebär att han har genomfört flera tusen operationer inom detta område. Han arbetade till och med 2016 som överläkare och sektionschef på ögonplastiken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han utför dock fortfarande komplicerad ögonlockskirurgi på både barn och vuxna där i egenskap av konsulterande ögonplastikkirurg. De avancerade ingrepp som han utför är till exempel rekonstruktioner i ögonlocken på grund av tumörer, skador eller missbildningar som kan vara medfödda eller förvärvade. Han utför även operationer i tårvägarna.

Se presentationsfilmen om Reza Aslani och lär känna hans vision och kärlek för hantverket närmare.

CV

1991-1997Läkarutbildning Uppsala universitet
1997Läkarexamen Uppsala universitet
1997-1999Allmäntjänstgöring Gävle sjukhus
1999Läkarlegitimation
1999-2000Forskningsstipendiet Ögonkliniken Uppsala universitet
2000-2005Specialistutbildning inom Oftalmologi Ögonkliniken Akademiska sjukhuset
2005Specialistlegitimation Oftalmologi med specialinriktning på ögonplastikkirurgi
2005-2006Subspecialisering i Ögonplastikkirurgi
2006-2016Sektionschef för ögonplastikenheten, Ögonkliniken vid Akademiska sjukhuset. Överläkare sedan 2010
2012Konsulterande ögonplastikkirurg, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
2014Startar kliniken Ögonlocksakademin i Uppsala
Fr.o.m 2016Konsulterande ögonplastikkirurg på Akademiska sjukhuset
Fr.o.m 2016Ansvarig ögonplastikkirurg verksam inom ögonlockssjukdomar på Centrumkliniken i Uppsala
Dr. Jousef Pourakbar Ögonlocksakademin

Dr. Yousef Pourakbar

Läkare

Dr Pourakbar har sedan 2014 arbetat på heltid med ögonplastik-kirurgi. Han har kombinerat medicinsk och estetisk ögonplastik både på Akademiska sjukhusets Ögonplastik-enhet samt på ABA-kliniken i Bromma och på Centrumkliniken här i Uppsala.

Drivkraften för honom är kombinationen av korrektion av en dysfunktion med estetisk optimering varför arbetsmiljön här på Ögonlocksakademin passar honom utmärkt.

CV

2000-2005Läkarutbildning Uppsala universitet
2005Underläkare på Neurokirurgen, Akademiska Sjukhuset (UAS)
2006-2007Allmäntjänstgöring, Enköpings Lasarett
2007-2008Konsultuppdrag Allmän Medicin, Uppsala och Norrköping
2008-2010Allmänkirurgi, Enköpings lasarett
2010-2015Specialisttjänstgöring på Ögonkliniken, UAS
2015Specialistlegitimation Oftalmologi med specialinriktning ögonplastikkirurgi och Kataraktkirurgi
2015-2016Subspecialisering inom Ögonplastikkirurgi, Ögonkliniken UAS
2014-2018Kataraktkirurg på Ögonkliniken UAS
2017-2019Ögontraumakirurg på Ögonkliniken UAS
2016-2018Konsulterande ögonläkare på Optalux Ögonklinik, Stockholm
2016-2019Sektionschef på Ögonplastikenheten, Ögonkliniken UAS
2018-Konsulterande ögonplastikkirurg på ABA Ögonklinik, Stockholm
2018-Konsulterande ögonplastikkirurg på Ögonlocksakademin, Uppsala
2019-Konsulterande ögonplastikkirurg på Centrumkliniken, Uppsala
Dr. Med. Achmed Pircher Ögonlocksakademin

Dr. Med. Achmed Pircher

CV

2004 – 2010Läkarutbildning Medizinische Universität Innsbruck, Österrike
2011 – 2012Allmänkirurgi Spital Uster, Zürich, Schweiz
2012 – 2015Specialisttjänstgöring Ögon, Augenklinik Kantonsspital Aarau, Schweiz
2015 – 2016Forskningstipendiet, Augenklinik Kantonsspital Aarau, Schweiz
2016 – 2017Specialisttjänstgöring Ögon, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
2016Fellow of European Board of Ophthalmology, Paris, Frankrike
2019-Ledningsansvarig läkare inom ögonplastikkirurgi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Maria Bergvall Ögonlocksakademin

Maria Bergvall

leg sjuksköterska och administratör

Leg. sjuksköterskeexamen 1992
Arbetat såväl inom geriatrik som ortopedi 1992–2004
2004–2015 lungsjuksköterska på Akademiska sjukhusets Lungklinik.
2015–2016 var hon involverad i införandet av standardiserade vårdförlopp inom Uppsala-regionen och tillhörde då vårdadministrationen på Akademiska sjukhuset.
Senare hälften av 2016 erbjöds hon en kombinerad tjänst inom Ögonlocksakademin som innebär att hon utöver sina sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på kliniken även är personal- och ekonomiansvarig.

Maria Vesterlund Ögonlocksakademin

Maria Vesterlund

Undersköterske-examen 2001
Har arbetat på Akademiska sjukhuset 2001-2023, huvudsakligen inom akutsjukvård, intensivvård och thorax-operation.

Började på Ögonlocksakademin 2024.

Catarina Wicksell