Epikantusveck/Double eyelid

Att utföra ögonlocksplastik på personer med ”mono eyelids” ställer betydligt högre krav på kirurgen gällande anatomisk kunskap och erfarenhet. Denna ögonform kännetecknas ofta av att det helt eller delvis saknas veck i övre ögonlocket vilket gör att man inte kan urskilja en tydlig globlinje.

Det kan också finnas överflödig hud, fett och vävnad ovanför ögonlocket som buktar fram, vilket gör att ögonlock och ögonfransar blir mindre synliga. Vanligt är också ett så kallat epikantusveck, vilket är ett hudveck från övre ögonlocket in mot inre ögonvrån.

Personer med denna typ av ögonlock har ofta en annan anatomi i ögonlocken och kringliggande vävnad jämfört med de som har dubbla ögonlock. Vanligtvis finns det stora individuella skillnader beroende på ursprung och genetik.

Vi är noggranna med att ta hänsyn till den psykologiska aspekten där vi har noterat att önskemålen gällande slutresultatet kan skilja sig betydligt mellan olika individer. Därav skillnaden på våra före-och efterbilder gällande mono eyelid/double eyelid.

Operera epikantusveck

Många vill få större och mer synliga ögonlock. För de som önskar är det även möjligt att minska/avlägsna eventuella epikantusveck. Vi har alltid en noggrann genomgång för att skräddarsy upplägget utifrån kundens specifika önskemål om storlek på ögonlocken.

Operationssnittet läggs sedan utifrån kundens specifika önskemål om ögonlocks-storlek alternativt i globlinjen om en sådan föreligger och en bit utanför ögonvrån. Till en början är ärret lite rött och svullet men bleknar successivt med tiden.

Stygnen tas bort efter cirka 1 vecka.

Se våra före- och efterbilder mono eyelid/double eyelid

Lyssna på några av våra patienter

Patient blir mottagen i ögonlocksakademins väntrum, klicka för att starta videon.
Kvinna sätter mascara på sina ögonfransar, klicka för att starta videon.