Före- och efterbilder undre ögonlockskirurgi

Metod: Avlägsnande och omfördelning av fett

Före- och efterbilder på nedre ögonlockskirurgi/påsar under ögonen med operationsmetoden avlägsnande och omfördelning av fett. Läs mer om operation av nedre ögonlock.

Före- & efterbilder metod: Avlägsnande av lös hud

Före- och efterbilder på nedre ögonlockskirurgi/påsar under ögonen med operationsmetoden avlägsnande av lös hud. Läs mer om operation av nedre ögonlock.

Chatta