Ögonlocksakademin firar 10 år!

I februari 2014 slog ögonplastikkirurgen Reza Aslani för första gången upp dörrarna till Ögonlocksakademin – en specialistklinik i Uppsala som uteslutande fokuserar på ögonlockskirurgi. Nu, 10 år senare, har kliniken växt till en av Sveriges ledande aktörer inom fältet, med patienter som reser från hela Sverige för Rezas expertis och långa erfarenhet.  

– Vi känner både stolthet och glädje inför detta jubileum! Trots att vi nischat oss förhållandevis smalt så har vi lyckats både växa och utveckla verksamheten. Kunder kommer till oss från hela Sverige, och till viss del även från andra länder, säger Dr. Reza Aslani.  

Uteslutande fokus på ögonlock 

Något som gör Ögonlocksakademin helt unika inom branschen är fokuset på enbart ögonlock. Reza, som i grunden har okuloplastik som subspecialitet, startade Ögonlocksakademin eftersom han såg en stor efterfrågan på en klinik som verkligen specialiserade sig inom fältet. Det matchade Rezas ambition, engagemang och inte minst kunskap perfekt.  

– Blicken är en viktig aspekt av en människa som speglar själen. Jag var medveten om potentialen och ville utveckla den i linje med min ambition och engagemanget för ögonlockskirurgi. Jag ville prägla verksamheten efter min vision. 

Delar du Rezas engagemang och vision? Nu söker vi ytterligare kirurg!

I operationssalen hos Ögonlocksakademin.

Även Niklas Ulander, som varit konsulterande affärsstrateg för Ögonlocksakademin sedan starten 2014, lyfter dedikationen till enbart ögonlockskirurgi som en väldigt viktig trygghetsfaktor hos den som funderar på att göra ett plastikingrepp. Detta eftersom fel kirurg kan förändra hela personens utseende och blick.  

– Vi har märkt att patienterna verkligen finner trygghet i att Ögonlocksakademin enbart gör detta och inget annat. För Ögonlocksakademin är ögon stort, medan de flesta andra klinikerna erbjuder dessa operationer som en väldigt liten del av verksamheten. Vi upptäckte tidigt att det fanns en stor målgrupp som saknade en aktör med uteslutande fokus på just ögon, och de ville ha den allra bästa kirurgen för ingreppet, berättar Niklas. 

Läkare med 20 års erfarenhet av ögonlock 

Dr. Reza Aslani är legitimerad läkare sedan 1999. Han har arbetat uteslutande med ögon och ögonlock ända sedan 2005, bland annat som sektionschef och överläkare för ögonplastikenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Reza tillsammans med sköterskorna på dåvarande kliniken på Östra Ågatan, år 2014.

När Reza startade Ögonlocksakademin 2014 opererade han och en sköterska cirka en patient per vecka. Idag har kliniken två kirurger, en sjuksköterska/platschef och två undersköterskor som arbetar på Ögonlocksakademin på heltid, och antalet operationer har växt till cirka 25 stycken i veckan. För sex år sedan flyttade de in i sin nuvarande lokal på Stora Torget 3, mitt i centrala Uppsala.  

Bilder från tidigare kliniken:

– När verksamheten började växa och fler och fler kunder började strömma in så förstod vi att vi behövde byta upp oss till en större lokal. I maj 2018 flyttade vi in i vår nuvarande lokal på Stora Torget. Efter att vi gjort om och satt vår egen prägel känner vi att både atmosfären och läget mitt i centrum är helt perfekt, säger Reza.  

Affärsstrategen Niklas Ulander håller med.  

Jag skulle säga att flytten blev starten för Ögonlocksakademin 2.0. Här gick vi från at

t vara en ”liten” verksamhet till att anställa ytterligare kirurg och sköterskor. Härifrån, och fortsatt, har Ögonlocksakademin blivit en ledande aktör inom ögonlocksplastik, med en rejäl och stadig tillväxt.  

Kliniken ligger idag i hjärtat av centrala Uppsala.

En expansion kräver helt rätt kirurg 

Under åren har det funnits flera möjligheter för Ögonlocksakademin att expandera genom att erbjuda andra slags tjänster.  

– Vi har haft möjlighet att utöka vårt erbjudande med exempelvis fillers, där efterfrågan har varit stor. Men vi är väldigt glada att vi vågat hålla fast vid det vi brinner för, säger Niklas.  

På grund av den stora efterfrågan på ögonlocksoperationer, med patienter som reser över hela landet för Ögonlocksakademins tjänster, finns dock en vision om att expandera geografiskt. Men det kräver att helt rätt kirurg och personal visar intresse, både sett till skicklighet och till dedikation för just ögonlocksplastik.  

I och med att Ögonlocksakademin är en erkänd och etablerad klinik i hela Sverige har vi som ambition att utvidga verksamheten, framför allt till Stockholm. Vi vill hitta talangfulla och intresserade kollegor som vill vara med och driva visionen framåt. Att vara specialiserad och fokuserad enbart på ett område, i det här fallet ögonlock, medför både högre säkerhet och bättre resultat, berättar Reza.  

Niklas ser potential att expandera även till sydvästra Sverige, där de ser att många är intresserade av att boka en operation men tyvärr inte har möjlighet att resa till Uppsala. 

– I sydvästra Sverige kan vi idag se att vi har massor av besökare på vår hemsida, men betydligt lägre andel som faktiskt bokar än i vår geografiska närhet. Men en sådan etablering är såklart beroende av att vi kan rekrytera personal som håller samma standard som i Uppsala. 

Ett jobb som aldrig blir enformigt 

Ögonlocksakademin arbetar med en rad olika slags ögonlocksoperationer – även ovanliga fall och åkommor där den offentliga vården inte räcker till vare sig tids- eller kompetensmässigt. Kliniken arbetar alltså inte enbart med estetiska ingrepp, utan även med medicinska indikationer. 

– Med tanke på den kunskap och erfarenhet vi innehar så är vi även den instans som är bäst lämpad för att ta hand om felbehandlingar och komplikationer. Det känner många kliniker till, och därför skickar de sina knepiga fall direkt till oss, berättar Reza.  

Trots att Reza och Ögonlocksakademin nu har utfört samma slags operationer i 10 år, tycker han aldrig att jobbet är enformigt. Under alla år har han och personalen hela tiden utvecklat och förfinat tekniken, vilket har bidragit till att arbetet alltid känns stimulerande.  

– Varje kund är unik både anatomiskt och som människa. Att kunna leverera ett passande resultat i linje med varje enskild individ gör att jobbet aldrig blir enformigt. Då vi endast opererar med lokalbedövning innebär varje ingrepp ca en timmes samtal med varje kund. Det blir många spännande möten med olika människor, säger Reza.  

Reza Aslani på kliniken i Uppsala 2023.

Yousef Pourakbar, kirurg på Ögonlocksakademin sedan 2018, instämmer i Rezas ord. Han valde att lämna sin chefsroll på Akademiska sjukhusets ögonplastikenhet av tre anledningar – sitt stora intresse för estetisk kirurgi, den starka sammanhållningen mellan personalen på Ögonlocksakademin, och den nära relationen till kunderna. 

– De övriga vårdjobben som jag har erfarenhet av har varit fokuserade på korrektion av en patients dysfunktion. Här på Ögonlocksakademin fokuserar vi på korrektion med estetisk optimering. Dessutom lägger vi fokus på att ge en familjär känsla till våra kunder och inom personalgruppen.  

Yousef menar att man som kirurg på Ögonlocksakademin framför allt får utveckla sin estetiska blick till att se vad en optimal, individanpassad rekonstruktion innebär.  

– Fördelen med att endast arbeta med ett organ är att man kan utveckla en hög säkerhet och skicklighet. Ögonlocken är viktiga då de sitter centralt i ansiktet som skydd för ögat.  

Specifik kompetens leder till exceptionella resultat 

När Reza och klinikens platschef Maria Bergvall blickar tillbaka på sina 10 år med Ögonlocksakademin finns några stora ögonblick som de minns särskilt.  

– Dagen då flyttade in i våra nya lokaler var stort. 2021 utsågs vi till ett Superföretag baserat på bland annat tillväxt, avkastning, effektivitet och vinst, en utmärkelse som delas ut till företag som minst fyra år i rad presterat bra enligt dessa index. Etableringen nationellt är vi också väldigt stolta och glada över! 

Men allra stoltast är de ändå över tryggheten som de kan erbjuda patienterna, tack vare sin dedikation till ögonlocksplastik. Flera gånger i veckan hör patienter av sig för att visa sin uppskattning för det trevliga bemötandet och goda omhändertagandet. 

– Vi visar både kunder och kollegor i hela Sverige att vi levererar ett arbete i särklass. Vi satsar på att ta hand om våra kunder med värme och engagemang hela vägen från konsultation till uppföljning efter utförd operation. Vårt fokus på enbart ögonlock och vår specifika kompetens har lett till exceptionella resultat. Det är vi mycket stolta över. 

Vill du komma i kontakt med oss?